QĐ-1788-QĐ-TTg

Ngày 1/10/2013, Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2010.

Bạn có thể tải file đính kèm tại: QĐ-1788-QĐ-TTg