(Tiếng Việt) Mặt ruộng ‘đột nhiên cao lên 1,8 m’

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.