Báo Cáo Giám Sát Môi Trường | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Báo cáo giám sát môi trường | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: Báo cáo giám sát môi trường

Các hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có


lập hồ sơ xả nước thải

Để chính thức đi vào xây dựng dự án cũng như hoạt động kinh doanh, sản xuất, các doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ môi trường theo đúng Luật bảo vệ môi trường được Nhà nước ban hành và Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. xử lý…

Hướng dẫn các bước và thời gian cấp đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại


Đăng ký sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại, xử lý khí thải

1. Chủ nguồn thải CTNH lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (A và B) kèm theo Thông tư 12:2011/BTNMT và nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến CQQLCNT để xem xét, cấp Sổ…

Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường


lập hồ sơ xả nước thải

Sau khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được cơ qan nhà nước phê duyệt cần…

Hướng dẫn báo cáo giám sát môi trường


báo cáo giám sát định kỳ

Tư vấn, hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường…

Qui định cho những cơ sở đã hoạt động lập đề án bảo vệ môi trường


đề án bảo vệ môi trường

Cơ hội lập đề án bảo vệ môi trường cho những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, thời hạn thực hiện trước ngày 31/12/2014 Đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa có đề án bảo vệ môi trường, xem thông tin sau để thực…

Xử phạt vi phạm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ


mức xử phạt báo cáo giám sát định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đối với những đối tượng bắt buộc phải lập mà không có sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, cụ thể trong nghị đinh 179-2013-NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lĩnh…

Phân tích nước ngầm


Nước ngầm là gì? Nước ngầm trong Quy chuẩn này là nước nằm trong các lớp đất, đá ở dưới mặt đất. xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công…

Chất độc hại trong không khí


Trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian một giờ đối với các phép đo thực hiện hơn một lần trong một giờ, hoặc giá trị phép đo thực hiện 01 lần trong khoảng thời gian một giờ. Giá trị trung bình được đo nhiều…

Important

Công nghệ xử lý nước thải tinh bột khoai mì


xu ly nuoc thai tinh bot khoai mi

Trong công nghiệp chế biến tinh bột, nước được sử dụng trong quá trình sản xuất chủ yếu ở các công đoạn rửa củ, ly tâm, sàng loại sơ, khử nước. Trong công đoạn rửa, nước được sử dụng cho việc rửa củ mì trước khi lột vỏ để loại…

Important

Công nghệ xử lý nước phun sơn


công ty môi trường

xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Tại sao nên chọn công ty tư vấn môi trường chuyên nghiệp Ensol? Công ty…