Công Ty Môi Trường | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường công ty môi trường | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: công ty môi trường

Các hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có


lập hồ sơ xả nước thải

Để chính thức đi vào xây dựng dự án cũng như hoạt động kinh doanh, sản xuất, các doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ môi trường theo đúng Luật bảo vệ môi trường được Nhà nước ban hành và Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. xử lý…

Hướng dẫn các bước và thời gian cấp đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại


Đăng ký sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại, xử lý khí thải

1. Chủ nguồn thải CTNH lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (A và B) kèm theo Thông tư 12:2011/BTNMT và nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến CQQLCNT để xem xét, cấp Sổ…

Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường


lập hồ sơ xả nước thải

Sau khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được cơ qan nhà nước phê duyệt cần…

Qui định cho những cơ sở đã hoạt động lập đề án bảo vệ môi trường


đề án bảo vệ môi trường

Cơ hội lập đề án bảo vệ môi trường cho những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, thời hạn thực hiện trước ngày 31/12/2014 Đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa có đề án bảo vệ môi trường, xem thông tin sau để thực…

No nê thì ta lại chán chê


xử lý nước thải, tư vấn môi trường, công ty môi trường

xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Những niềm vui nhỏ Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống: đó…

Important

Công nghệ xử lý nước ngầm cấp nước cho sinh hoạt


xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước ngầm cấp nước cho sinh hoạt được sử dụng rộng rải và phổ biến. 1. Giới hạn các thông số chất lượng nước ngầm: TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 1 pH – 5,5 – 8,5 2 Độ cứng (tính theo CaCO3)…

Chất độc hại trong không khí


Trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian một giờ đối với các phép đo thực hiện hơn một lần trong một giờ, hoặc giá trị phép đo thực hiện 01 lần trong khoảng thời gian một giờ. Giá trị trung bình được đo nhiều…

Important

Công nghệ xử lý khí thải hơi dung môi hữu cơ


xu ly khi thai hoi dung moi huu co

xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Nguồn gốc, thành phần, tính chất hơi dung môi: Dung môi là một chất lỏng, rắn,…

Important

Công nghệ xử lý nước thải xi mạ


tư vấn môi trường

Nước thải của ngành xi mạ phát sinh không nhiều, nồng độ các chất hữu cơ thấp nhưng hàm lượng các kim loại nặng lại rất cao. Chúng là độc chất tiêu diệt các sinh vật phù du, gây bệnh cho cá và biến đổi các tính chất lý hoá…

Important

Công nghệ xử lý nước thải thủy sản


tư vấn môi trường

xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải thủy sản Thuyết minh quy trình Nước…