NĐ 04-2007-NĐ-CP | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường NĐ 04-2007-NĐ-CP | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: NĐ 04-2007-NĐ-CP

NĐ-04-2007-NĐ-CP


NĐ 04-2007-NĐ-CP, cong ty dich vu moi truong, cong ty tu van moi truong

Ngày 08 tháng 1 năm 2007, Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đói với nước thải.(* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài)…