NĐ 149-2004-NĐ-CP | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường NĐ 149-2004-NĐ-CP | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: NĐ 149-2004-NĐ-CP

NĐ 149-2004-NĐ-CP


NĐ-149-2004-NĐ-CP

Ngày 27 tháng 7 năm 2004, Quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.(* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) CHÍNH PHỦ Số: 21/2008/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…