QĐ-1788-QĐ-TTg | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường QĐ-1788-QĐ-TTg | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: QĐ-1788-QĐ-TTg

QĐ-1788-QĐ-TTg


QĐ-1788-QĐ-TTg, văn bản pháp luật, báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trường

Ngày 1/10/2013, Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2010. Bạn có thể tải file đính kèm tại: QĐ-1788-QĐ-TTg