QĐ-19-2007-QĐ | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường QĐ-19-2007-QĐ | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: QĐ-19-2007-QĐ

QĐ-19-2007-QĐ


QĐ-19-2007-QĐ, văn bản pháp luật, báo cáo giám sát môi trường, công ty dịch vụ môi trường

Ngày 26  tháng 11 năm 2007, Về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                        …