TT-01-2012-TT-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường TT-01-2012-TT-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: TT-01-2012-TT-BTNMT

TT-01-2012-TT-BTNMT


TT-01-2012-TT-BTNMT, văn bản pháp luật, cong ty moi truong, bao cao giam sat dinh ky

Ngày 16 tháng 3 năm 2012, quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính…