TTLT- 197-2010-TTLT-BTC-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường TTLT- 197-2010-TTLT-BTC-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: TTLT- 197-2010-TTLT-BTC-BTNMT

TTLT-197-2010-TTLT-BTC-BTNMT


TTLT- 197-2010-TTLT-BTC-BTNMT, văn bản pháp luật

Ngày 08/12/2010, hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TÀI…