Xử Lý Nước Thải Sản Xuất | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử lý nước thải sản xuất | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: Xử lý nước thải sản xuất

Important

Hậu quả của việc xây dựng xử lý nước thải – khí thải không đạt chất lượng


xử lý khí thải, xử lý nước thải

1/ Hậu quả: Dân số tăng nhanh làm tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước bị hao giảm. Do nhu cầu sản xuất, sinh hoạt hằng ngày. Một số tập quán của con người như đổ rác, chất thải ra kênh rạch, cống rãnh, biển… gây ô…

Important

Công nghệ xử lý nước biển cấp nước cho sinh hoạt


xử lý nước cấp

Nước biển có độ mặn không đồng đều trên toàn thế giới mặc dù phần lớn có độ mặn nằm trong khoảng từ 3,1% tới 3,8%. Khi sự pha trộn với nước ngọt đổ ra từ các con sông hay gần các sông băng đang tan chảy thì nước biển…

Important

Xử lý nước thải dễ hay khó


xử lý nước thải

Trong những thập kỷ gần đây, ngoài những đợt suy thoái về kinh tế, đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới, sự phát triển bùng nổ của công nghệ, đánh dấu một số nền kinh tế mới nổi có sự vươn lên mạnh…

Important

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ vi sinh dính bám


xử lý nước thải sinh hoạt

Đặc điểm Nước thải sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt là nước được thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt của cộng đồng: tắm, giặc giũ, vệ sinh cá nhân…chúng thường được thải ra từ các căn hộ, cơ  quan, trường học bệnh viện và…

Important

Công nghệ xử lý nước thải hợp khối


xử lý nước thải hợp khối, xử lý nước thải

Hiện nay rất nhiều các cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ đã đi vào hoạt động tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, việc đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải gặp nhiều khó khăn do hệ thống thu…

Important

Công nghệ xử lý nước thải chế biến cá tra


xử lý nước thải

Nước thải thủy sản chế biến cá tra cá ba sa với hàm lượng COD cực kỳ khó xử lý, nhưng với công nghệ xử lý nước thải thủy sản hiện nay vấn đề đó không còn là vấn đề khó khăn nữa, xử lý triệt để N, P và…

Important

Công nghệ xử lý nước thải thủy sản là gì ?


xử lý nước thải

Đặc điểm nước thải thủy sản: Nước thải sản xuất trong chế biến thủy sản chiếm 85-90% tổng lượng nước thải, chủ yếu từ các công đoạn: rửa trong xử lý nguyên liệu, chế biến, hoàn tất sản phẩm, vệ sinh nhà xưởng và dụng cụ, thiết bị, và nước thải sinh hoạt….

Important

Xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học MBR


xử lý nước thải

MBR là viết tắt của cụm từ Membrane Bio Reacto (Màng lọc sinh học) có thể định nghĩa là xử lý nước thải vi sinh bằng công nghệ màng lọc. Hệ thống màng lọc bằng công nghệ MBR có thể ứng dụng trong môi trường phản ứng vi sinh kỵ…

Important

Quy trình xử lý nước thải công nghiệp bằng công nghệ sinh học SBR


xử lý nước ngầm, xử lý nước thải

xử lý nước thải y tế | công ty môi trường | đề án bảo vệ môi trường | báo cáo giám sát định kỳ xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Thuyết minh các công trình đơn vị của quy…

Important

Xử lý nước thải công nghiệp bằng công nghệ sinh học SBR


Xử lý nước thải công nghiệp

Công nghệ xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp. Sử dụng công nghệ SBR theo mẽ, chỉ dùng cho xử lý nước thải khu công nghiệp, khu chế xuất và một số ngành công nghiệp đặt trưng có chỉ tiêu COD 1200 đến 2300 mg/l 1.1. Chỉ tiêu…