Tài Liệu | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường - Part 2 Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Tài Liệu | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tài Liệu

Mức xử phạt khai thác nước


Mức xử phạt khai thác nước, tu van moi truong, cong ty moi truong, bao cao giam sat dinh ky

công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Điều 6. Hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đăng ký, không có giấy phép…

Mức xử phạt vi phạm báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)


báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), tu van moi truong, cong ty moi truong, bao cao giam sat dinh ky, bao cao giam sat moi truong

công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Điều 9. Vi phạm các quy định về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường 1. Hành…

Mức xử phạt vi phạm đề án bảo vệ môi trường


đề án bảo vệ môi trường, bao cao giam sat moi truong, cong ty dich vu moi truong, cong ty tu van moi truong

công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Điều 11. Vi phạm các quy định về đề án bảo vệ môi trường 1. Hành vi vi phạm các…

Xử phạt vi phạm chất thải nguy hại


chất thải nguy hại, cong ty dich vu moi truong, cong ty tu van moi truong, cong ty tu van moi truong uy tin, cong ty moi truong uy tin

công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Điều 21. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy…

Xử phạt vi phạm cam kết bảo vệ môi trường


cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát định kỳ,báo cáo giám sát môi trường

công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Điều 8. Vi phạm các quy định về thực hiện cam kết bảo vệ môi trường 1. Hành vi vi…

NĐ 29-2011-BTNMT


cong ty dich vu moi truong, tư vấn môi trường, công ty môi trường

PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ) TT Dự án Quy mô 1 Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ…

Tổng hợp mẫu hồ sơ MT


tổng hợp mẫu hồ sơ môi trường, công ty tư vấn môi trường, công ty tư vấn môi trường uy tín

STT THỦ TỤC QUY ĐỊNH PL HƯỚNG DẪN đối tượng thời gian thẩm định mẫu XỬ PHẠT 1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường NĐ 29/2011/BTNMT và TT 26/ 2011/ BTNMT chương III-NĐ 29-2010 và chương 3: TT 26/2011/BTNMT phụ lục 2- NĐ 29/2011 cấp Sở: 90 ngày….

Tổng hợp mẫu hồ sơ MT


STT THỦ TỤC QUY ĐỊNH PL HƯỚNG DẪN đối tượng thời gian thẩm định mẫu XỬ PHẠT 1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường NĐ 29/2011/BTNMT và TT 26/ 2011/ BTNMT chương III-NĐ 29-2010 và chương 3: TT 26/2011/BTNMT phụ lục 2- NĐ 29/2011 cấp Sở: 90 ngày….

TTLT-197-2010-TTLT-BTC-BTNMT


TTLT- 197-2010-TTLT-BTC-BTNMT, văn bản pháp luật

Ngày 08/12/2010, hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TÀI…

TT-02-2005-TT-BTNMT


TT-02-2005-TT-BTNMT, văn bản pháp luật, bao cao giam sat dinh ky, bao cao giam sat moi truong

Hướng dẫn thực hiện nghị đinh 149/2004/nđ-cp, quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số:  02/2005/TT-BTNMT CỘNG HÒA…