Tài Liệu | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường - Part 5 Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Tài Liệu | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tài Liệu

NĐ- 25- 2013 NĐ-CP


NĐ- 25- 2013 NĐ-CP, văn bản pháp luật, báo cáo giám sát môi trường

Ngày 29/03/2013, về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Bạn có thể tải file đính kèm tại: NĐ-25-2013-NĐ-CP

NĐ- 21-2008-NĐ-CP


NĐ-21-2008-NĐ-CP

Sữa đổi bổ sung một số điều NĐ 80/2006/NĐ-CP.(* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) CHÍNH PHỦ Số: 21/2008/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm…

NĐ 179-2013-NĐ-CP


NĐ-179-2013-NĐ-CP

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bạn có thể tải file đính kèm tại: NĐ-179-2013-NĐ-CP

NĐ 173-2013-NĐ-CP


NĐ 173-2013-NĐ-CP, văn bản pháp luật, công ty môi trường, báo cáo giám sát định kỳ

Ngày 13 tháng 11 năm 2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.Bạn có thể tải file đính kèm tại: NĐ-173-2013-NĐ-CP

NĐ 149-2004-NĐ-CP


NĐ-149-2004-NĐ-CP

Ngày 27 tháng 7 năm 2004, Quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.(* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) CHÍNH PHỦ Số: 21/2008/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…

NĐ-04-2007-NĐ-CP


NĐ 04-2007-NĐ-CP, cong ty dich vu moi truong, cong ty tu van moi truong

Ngày 08 tháng 1 năm 2007, Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đói với nước thải.(* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài)…

NĐ-80-2006-NĐ-CP


NĐ-80-2006-NĐ-CP, bao cao giam sat dinh ky, bao cao giam sat moi truong

Quy định chi tiết & hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường(* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) CHÍNH PHỦ _______ Số: 80/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________________ Hà…

Luật hóa chất-2007


Luat Hoa chat- 2007, tu van moi truong, cong ty moi truong

Ngày 21 tháng 11 năm 2007, quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. (* Chú ý: Bạn có thể…

Luật bảo vệ môi trường


luật-bảo-vệ-môi-trường

Ngày 29-11-2011, luật này quy định về bảo vệ môi trường.(* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) QUỐC HỘI   Số: 52/2005/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Hà…

CV-4678-TNMT-QLMT


CV-4678-TNMT-QLMT

Ngày 24/07/2013, qui định thống nhất đầu mối thực hiện thủ tục cấp phép xả thải trên địa bàn thành phố. Bạn có thể tải file đính kèm tại: CV-4678-TNMT-QLMT