Hướng dẫn báo cáo giám sát môi trường

Tư vấn, hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh

xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường


xử lý nước cấp, công ty môi trường


công ty môi trường, tư vấn môi trường

báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trườngBáo cáo giám sát môi trường là gì?

 Báo cáo giám sat môi trường: kết quả thực hiện chương trình giám sát môi trường phải được thể hiện thông qua Báo cáo giám sát môi trường:

     – Nội dung của Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: theo mẫu

     – Nơi nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

          + Phòng văn thư Chi cục Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

          + Phòng tài nguyên môi trường – Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở và các cơ quan chức năng khác (theo yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).

     – Các cơ sở thuộc danh sách phải di dời ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiêu 03 tháng/lần.

Các cơ sở không thuộc hai đối tượng nêu trên phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 06 tháng/ lần (trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).

Nếu doanh nghiệp cần công ty môi trường chuyên nghiệp tư vấn môi trường miễn phí các giấy tờ về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM, cam kết bảo vệ môi trường, DTM, đề án bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, sổ chủ nguồn thải, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, vui lòng liên hệ công ty tư vấn môi trường Ensol

Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?

  1. Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
  2. Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
  3. Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
  4. Giá cả hợp lý
  5. Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.

Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại : (84.8) 666 01778

Fax : 08 – 62571067
Hotline : (84) 0906 977 281
Email : infos@ensol.vn
Website : www.ensol.vn I www.ensol.com.vn I www.giaiphapmoitruong.vn