Xử lý nước thải xi mạ | Công Ty Môi Trường ENSOL Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử lý nước thải xi mạ | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Xử lý nước thải xi mạ

- Xử lý nước thải:

+ XLNT Xi mạ
+ XLNT Tinh Bột Khoai Mì
+ XLNT Thuộc Da
+ XLNT Sinh Hoạt MBR
+ XLNT Dệt Nhuộm
+ XLNT Chăn nuôi
+ XLNT Bệnh Viện

- Xử lý nước cấp:

- Tư vấn Môi trường: